Anuncio

Vilket grundämne har den kemiska beteckningen C?

  • Kol
  • Koppar
  • Kobolt
  • Kalcium