Anuncio

Vilket land invaderades 1939 av Tyskland och Ryssland och startade andra världskriget?

  • Tjeckoslovakien
  • Polen
  • Serbien
  • Frankrike