Anuncio

Vilket lands internationella förkortning är BO?

  • Bosnien-Hercegovina
  • Bolivia
  • Botswana
  • Burkina Faso