Anuncio

Vilket var det enda organet i kroppen som egyptierna lämnade i liket vid begravning?

  • Lungorna
  • Levern
  • Hjärtat
  • Hjärnan