Anuncio

Aşağıdaki hormonlardan hangisinin salgılanması doğrudan kalp atış hızına etki eder?

  • Adrenalin
  • Östrojen
  • Kalsitonin
  • Tripsinojen