Anuncio

Aşağıdaki moleküllerden hangisinin iyon bağları vardır?

  • Metan
  • Potasyum iyodat
  • Karbondioksit
  • Su