Anuncio

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Mısır ile sınırı yoktur?

  • Sudan
  • Libya
  • İsrail
  • Tunus