Anuncio

Aşağıdaki üniversitelerden hangisi Fransızca eğitim vermektedir?

  • İstanbul Üniversitesi
  • Boğaziçi Üniversitesi
  • Galatasaray Üniversitesi
  • Marmara Üniversitesi