Anuncio

Aşağıdakilerden hangisi Büyük İskender'in ünvanlarından değildir?

  • Pers Kralı
  • Makedon Kralı
  • Mezopotamya Kralı
  • Mısır Firavunu