Anuncio

Aşağıdakilerden hangisi "Erbium" elementinin sembolüdür?

  • Eb
  • Er
  • Em
  • Ei