Anuncio

Aşağıdakilerden hangisi klasik bir Yunan devlet yönetimi biçimi değildir?

  • Oligarşi
  • Monarşi
  • Hiyerarşi
  • Demokrasi