Anuncio

Aşağıdakilerden hangisi performans sanatı olarak sayılır?

  • Heykel
  • Resim
  • Tiyatro
  • Fotoğraf