Anuncio

Aşağıdakilerden hangisi şarap ve tiyatroyu temsil eden Yunan tanrısıdır?

  • Zeus
  • Dyonisus
  • Ares
  • Bacchus