Anuncio

Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılara ne denir?

  • Tümler
  • Bütünler
  • Yatay
  • Dikey