Anuncio

Dünyanın yaşı ve kaya formasyonlarıyla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Meteoroloji
  • Arkeoloji
  • Psikoloji
  • Jeokronoloji