Anuncio

Einstein'ın en ünlü hipotezi nedir?

  • Pi=3,14
  • E=mc2
  • E=a2
  • Hiçbir hipotez yapmamıştır