Anuncio

Güney Amerika ülkelerinden hangileri futbolda dünya kupasını kazanmıştır?

  • Brezilya, Uruguay ve Şili
  • Bolivya, Şili ve Arjantin
  • Brezilya, Arjantin ve Paraguay
  • Brezilya, Arjantin ve Uruguay