Anuncio

Hangisi iki fikri tek cümleye bağlamak için kullanılır?

  • Parantez
  • Nokta
  • Ünlem İşareti
  • Virgül