Anuncio

Hangisi kayaçların oluşum çeşitlerinden biri değildir?

  • Tortul
  • Paleolitik
  • Başkalaşım
  • Magmatik