Anuncio

Kim köpeklerle deney yaparak psikolojideki şartlı koşullanmayı bulmuştur ?

  • Albert Bandura
  • Sigmund Freud
  • Jean Piaget
  • Ivan Pavlov