Anuncio

Maddenin sıvı hale geçmeden katı halden direkt gaz haline geçmesi kimyasal reaksiyonuna ne denir?

  • Süblimleşme
  • Titrasyon
  • Çökelti
  • Füzyon