Anuncio

Müzik termilojisinde 'largo' ne anlama gelir?

  • Kısa ve aksanlı
  • Geniş ve hızlı bir tempoda
  • Geniş ve yavaş bir tempoda
  • Aksanlı ve hızlı tempoda