Anuncio

Santranç oyununda her zaman kim başlar?

  • Rastgele
  • Siyahlar
  • Parçaları ilk kim yerleştirirse
  • Beyazlar