Anuncio

Seçenektekilerden hangisi Romen sayılarından biri değildir?

  • I
  • L
  • U
  • V