Anuncio

Yunan Mitolojisine göre, kim Hades ile yeraltında yılın yedi ayını geçirmek zorundadır?

  • Demeter
  • Persephone
  • Aphrodite
  • Dead Mortals